ruina stajni z basztą, Podzamcze
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 1

ruina stajni z basztą Podzamcze