klasztor, ob. dom mieszkalny, Płock
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 1

klasztor, ob. dom mieszkalny Płock