Pałac, Pławniowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 19

Pałac Pławniowice