Pałac, Pietrzyków
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 7

Pałac Pietrzyków