Dwór, pierwotnie wieża mieszkalna, Pastuchów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Dwór, pierwotnie wieża mieszkalna

Pastuchów

photo

Kamienna wieża mieszkalna z pocz. XVI w., rozbudowana o renesansowy dwór, w otoczeniu folwarku i dawnych ogrodów gospodarczych.

Historia

I poł. XVI w.
1565 r.
I poł. XVIII w.
I poł. XIX w.

1850 r.
1937 r.
1965 r.

Opis

Założenie znajduje się w środkowej części wsi.

Pierwotnie składa się z wieży mieszkalnej, wzniesionej w l. 20.-30. XVI w., dla Melchiora v. Kalkreutha (Kolgreitera). W 1565 r. wieża została poddana modernizacji a siedzibę rozbudowano wówczas o renesansowy dwór. Kolejne przebudowy założenia miały miejsce w 2. poł. XVIII w. i 2. poł. XIX w. Modernizacja wieży odbyła się ok. 1850, remont w 1937 r.

Wieża wzniesiona na rzucie prostokąta, z ciosów nieobrobionego piaskowca, czterokondygnacyjna, kryta dachem dwuspadowym. Szczyty dzielone blendami i wybudówką nad klatką schodową. W przyziemiu sklepienia krzyżowe z lunetami, datowane na 1565 r., wyżej drewniane stropy. Od pn. okrągła klatka schodowa z ciosanego piaskowca, z krętymi schodami, w przyziemiu kamienny portal z 1565 r. z herbem właścicieli. Na każdej kondygnacji fasciowe obramienia drzwi i okien z 1565 r.

Do wieży od pn. i wsch. przylega renesansowy dwór, 2-skrzydłowy, 2-kondygnacyjny, na rzucie litery L, oskarpowany od wsch., kryty łamanym dachem 2-spadowym. Otwory okienne w kamiennych fasciowych obramieniach z 1565 r., z tynkowymi uszakami z 2. poł. XVIII w. Na fasadzie przy wejściu kamienne węgary renesansowego portalu, w dachu neogotycka wybudówka zegarowa z 2. poł. XIX w. Skrzydło pn. 2-traktowe, kryte drewnianymi stropami, w sieni z podciągiem śwspartym na słupie, skrzydło wsch. 1-traktowe, sklepione w przyziemiu kolebkowo-krzyżowo, z przesklepionym ryzalitem dawnej kuchni.

Z dworem sąsiaduje folwark oraz dawne ogrody gospodarcze.

Obiekty stanowią własność Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa; wnętrza nie są udostępniane do zwiedzania. Możliwość oglądania z zewnątrz.

oprac. Krzysztof Czartoryski, OT NID we Wrocławiu, 23-10-2015 r.

Bibliografia

  • Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006

Informacje ogólne

  • Rodzaj: budynek mieszkalny
  • Chronologia: 1. poł. XVI w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Stawowa 7, Pastuchów
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gmina Jaworzyna śląska - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy