pałac, Otok
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 13

pałac Otok