fort główny artyleryjski GHW VII Prałkowce, Ostrów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 22

fort główny artyleryjski GHW VII Prałkowce Ostrów