Fort artyleryjski międzypolowy GHW VII½ Tarnawce, Ostrów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 16

Fort artyleryjski międzypolowy GHW VII½ Tarnawce Ostrów