Budynek klasztorny, d. szpital, ob. Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, Opole
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 15

Budynek klasztorny, d. szpital, ob. Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego Opole