Kościół parafialny pw. św. Trójcy, Opawica
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół parafialny pw. św. Trójcy

Opawica

photo

Zbudowany na początku XVIII wieku kościół pw. Św. Trójcy w Opawicy posiada wysokiej klasy wyposażenie rokokowe od ołtarza głównego poprzez ołtarze boczne i chrzcielnicę, po wykonaną w 1772 roku ambonę w kształcie łodzi z rzeźbionymi postaciami rybaków. Ponadto w kościele znajdują się barokowe polichromie iluzjonistyczne, wykonane w 1733 roku przez Józefa Mateusza Lassera.

Historia

Pierwsza wzmianka o kościele w Opawicy pochodzi z 1410 roku i dotyczy kościoła pw. św. Elżbiety. W 1638 roku piorun uderzył w wieżę kościelną i świątynia się spaliła. Na początku XVIII wieku pozostałości kościoła pw. św. Elżbiety rozebrano, a na jego miejsce z fundacji Leopolda Karola Siedlnickiego podskarbiego koronnego, w latach 1701-1706, zbudowano barokowy kościół pw. Św. Trójcy. Z wcześniejszego kościoła pw. św. Elżbiety zachowały się jedynie krypty.W 1733 roku na sklepieniu nowo wybudowanego kościoła powstała polichromia. Jej twórcą był Józef Mateusz Lasser. W 1759 roku kościół został częściowo spalony. Odbudowano go już w roku następnym, wtedy też od zachodu dobudowano wieżę. Po połowie XVIII wieku powstało rokokowe wyposażenie kościoła wykonane głównie w pracowni rzeźbiarza Józefa Hartmanna w Nysie. Obrazy do ołtarzy głównego i bocznych wykonał malarz Francke z Ząbkowic. Konsekracja kościoła odbyła się w 1786 roku.

Opis

Kościół położony jest na wzniesieniu przy północno-zachodnim narożniku rynku, w otoczeniu ogrodzonego kamiennym murem cmentarza z dwoma bramkami wejściowymi. Budowla jest orientowana, murowana z cegły i otynkowana z trójprzęsłową nawą na planie prostokąta, oraz dwuprzęsłowym, zamkniętym półkoliście prezbiterium. W drugim przęśle prezbiterium znajdują się dwie prostokątne przybudówki: w północnej mieści się zakrystia, natomiast w południowej kaplica pw. Matki Boskiej Różańcowej. Pod prezbiterium i kaplicą znajdują się krypty. Od północnej strony nawy umieszczona jest kruchta, natomiast od zachodu, na osi kościoła, trójkondygnacyjna wieża. Prezbiterium i nawa kościoła kryte są dachem siodłowym. Nad nawą znajduje się sygnaturka z chorągiewką, na której dostrzec można datę zakończenia budowy kościoła - 1706. Dobudówki są nakryte dachami trójspadowymi. Pierwotnie kryte były łupkiem, obecnie blachą. Na wieży znajduje się ostrosłupowy, spiczasty hełm. We wnętrzu prezbiterium, nawa i zakrystia nakryte są sklepieniami kolebkowymi z lunetami, w kaplicy zaś występuje sklepienie kopulaste. W zachodnim przęśle nawy znajduje się, murowany, wsparty na trzech arkadach, chór muzyczny. Sklepienie w prezbiterium, nawie, zakrystii i w kaplicy, oraz ściany kaplicy i zakrystii dekorowane są iluzjonistyczną polichromią wykonaną w 1733 roku przez Józefa Mateusza Lassera. Poszczególne sceny ujęte są ornamentem regencyjnym i architekturą iluzjonistyczną. Na sklepieniu zakrystii widnieje inskrypcja dotycząca powstania polichromii. Z wykonanego w 2 poł. XVIII wieku wyposażenie kościoła na szczególną uwagę zasługuje roku ambona (1772) w kształcie łodzi z płaskorzeźbionymi postaciami rybaków trzymających sieć na koszu, z żaglem na baldachimie i palmą znajdującą się przy bramce schodów.

Zabytek dostępny.

Oprac. Aleksandra Ziółkowska, OT NID w Opolu, 27.10.2014 r.

 

Bibliografia

  • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VII: Województwo opolskie, z. 2: Powiat głubczycki, oprac. T. Chrzanowski, M. Kornecki, Warszawa 1965, s. 63-66.
  • Maler K., Historia Opawicy [w:] Kalendarz Głubczycki 2007, s. 111-125.
  • Lutsch H., Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, t. 4: Die Kunstdenkmäler des Reg. Bezirks Oppeln, Breslau 1892, s. 180.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: XVIII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Opawica
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. głubczycki, gmina Głubczyce - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy