Spichlerz, Oblin
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 4

Spichlerz Oblin