Oblęgorek - pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową, Oblęgorek
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Oblęgorek - pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową

Oblęgorek

photo

Zespół pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku ma szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju, jako dar narodu polskiego dla swojego wybitnego przedstawiciela – pisarza, późniejszego noblisty Henryka Sienkiewicza. Wyróżnienie (jedno z trzech, uhonorowani w ten sposób zostali również Józef Ignacy Kraszewski i Maria Konopnicka) było świadectwem uznania dla twórcy, którego dzieła krzepiły serca rodaków w najtrudniejszych momentach niewoli oraz przyczyniały się do podtrzymywania świadomości narodowej i umacniania więzi z podzieloną między zaborców ojczyzną.

W 1900 r. komitet obchodów jubileuszowych 25-lecia pracy pisarskiej Henryka Sienkiewicza zakupił majątek ziemski w Oblęgorku i przekazał go w darze pisarzowi. Sienkiewicz wprowadził się tu w 1902 r. i przebywał z rodziną głównie w miesiącach letnich, opuszczając Oblęgorek ostatecznie w sierpniu 1914 r. W 1956 r. dzieci pisarza przekazały rezydencję na cele muzealne. Obecnie mieści się tu Muzeum Henryka Sienkiewicza, Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach.

Założenie cechuje duży stopień autentyzmu. Składa się ono z eklektycznej rezydencji o willowej architekturze, wzniesionej w latach 1900-1902 przez architekta Huga Kuderę (włączył on w jej obręb dworki myśliwskie rodziny Tarłów i Halików z drugiej poł. XIX w.); parku krajobrazowego w stylu angielskim projektu Franciszka Szaniora, cechującego się bogatą i różnorodną szatą roślinną; okazałej czterorzędowej alei obsadzonej lipami, które były jednym z darów jubileuszowych. Obecnie na parterze pałacyku znajduje się odtworzone mieszkanie Sienkiewicza, a na piętrze funkcjonuje wystawa biograficzno-literacka oraz ekspozycja multimedialna. We wnętrzach zgromadzone są liczne pamiątki po pisarzu i jego rodzinie, m.in. meble, portrety pędzla Jacka Malczewskiego i Kazimierza Pochwalskiego, książki, dary i adresy jubileuszowe. 

Informacje ogólne

  • Rodzaj: zespół rezydencjonalny
  • Chronologia: 1900 r.
  • Forma ochrony: Pomnik Historii
  • Adres: Oblęgorek
  • Lokalizacja: woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gmina Strawczyn
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy