Klasztor Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, tzw. Biały Klasztor, Nowy Sącz
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Klasztor Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, tzw. Biały Klasztor

Nowy Sącz

photo

Rozległy zespół klasztorny, charakterystyczny element w panoramie Nowego Sącza

Historia

Klasztor założony przez bł. Matkę Marcelinę Darowską (1827-1911), uduchowioną emigrantkę z Podola. Zespół obiektów wybudowano nad rzeką Kamienicą, na skarpie, na terenie byłego browaru miejskiego (sprzedanego w 1894 przez magistrat Zgromadzeniu Sióstr). Aktualny dom generalny znajduje się w Szymanowie (diecezja łowicka, 6 km od Niepokalanowa). Kamień węgielny położono 2 1896. Klasztor konsekrowano 8 września 1897. Bł. Marcelina Darowska przeznaczyła Biały Klasztor na miejsce pracy wychowawczo-dydaktycznej Zgromadzenia. W roku szkolnym 1897/98 w szkole było zaledwie 16 uczennic, liczba ta w miarę lat szybko wzrastała, natomiast w szkółce w pierwszym roku było aż 120 dzieci. Prowadzono tu żeńskie zakłady wychowawcze, m.in. 7-klasową szkołę powszechną, gimnazjum humanistyczne (do 1940). Od 1945 do dzisiaj działa zawodowa szkoła gastronomiczna. Obecnie siostry prowadzą technikum gastronomiczno-hotelarskie, zasadniczą szkołę gastronomiczną oraz gimnazjum. W latach 1960-67 kaplica służyła jako rektorat, a następnie do 1985 kościół parafialny dla powstających w pobliżu nowych dzielnic mieszkalnych miasta, do czasu wybudowania w najbliższym sąsiedztwie kościoła parafialnego. Aktualnie trwa remont kaplicy, rozpoczęty w 2014 r.

Opis

W skład chronionego prawem zespołu wchodzą: klasztor, kaplica, dom kapelana, spichlerz, dom mieszkalny, ogród, cmentarz klasztorny i ogrodzenie z bramą. Zespół klasztorny wzniesiony został według projektu opracowanego w 1891 przez krakowskiego architekta Karola Knausa. Wraz z klasztorem powstał otaczający go park. Architektura budynku zawiera elementy neoromańskie i neorenesansowe. Czworoboczny budynek o renesansowej formie, z piętrową galerią arkadową, z wirydarzem, wkomponowany w otaczający park, powstał w latach 1894-97. Od strony ogrodu i rzeki ulokowana została neorenesansowa loggia widokowa. W fasadzie zachodniej wyodrębniona kaplica klasztorna, nad którą wznosi się smukła wieża, zbudowana wg pomysłu matki Marceliny. W ołtarzu kaplicy wysoka wnęka ołtarzowa z figurą Matki Bożej Niepokalanej. Wnętrze klasztoru zajmują pomieszczenia mieszkalne dla Sióstr Zgromadzenia, sale szkolne i internatowe oraz przedszkole. Patronem Białego Klasztoru jest św. Józef. Na zlecenie bł. Matki Marceliny S. Celina Michałowska, córka słynnego malarza, namalowała nieduży obraz Św. Józefa trzymającego w ręce makietę nowosądeckiego klasztoru. Obraz ten do dziś wisi w kaplicy nad głównym wejściem. Na wprost głównego wejścia do klasztoru, w niszy, znajduje się figura św. Józefa; kolejna posąg znajduje się w klasztornym parku.

Obiekt dostępny za zgodą Matki Przełożonej, tel. (18) 442 04 04. Kaplica dostępna w święta, po Mszy św. o godz. 9.00, a w Święto św. Szczepana - o godz. 8.00.

Oprac. Roman Marcinek, OT NID w Krakowie, 20.03.2015 r.

Bibliografia

  • Chrzanowski T., M. Kornecki, Sztuka ziemi krakowskiej, Kraków 1982.
  • Łoziński J. Z., A. Miłobędzki, Atlas zabytków architektury w Polsce, Warszawa 1967, s. 116.
  • W. Głuc, Nowy Sącz, przewodnik po zabytkach, Nowy Sącz 1994

Informacje ogólne

  • Rodzaj: klasztor
  • Chronologia: koniec XIX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Józefa Poniatowskiego 7, Nowy Sącz
  • Lokalizacja: woj. małopolskie, pow. Nowy Sącz, gmina Nowy Sącz
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy