Grodzisko, Nowy Jaworów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Grodzisko jest przykładem wczesnośredniowiecznego budownictwa obronnego.

Usytuowanie i opis

Stanowisko archeologiczne znajduje się na Równinie Świdnickiej, około 600 m na zachód od wsi, na wzniesieniu o wysokości 243 m n.p.m., 180 m od koryta Pełcznicy, na jej prawym brzegu.

Grodzisko ma kształt regularnego owalu o średnicy 64 m, otoczonego wałami wysokości ok. 4 m. Majdan jest stosunkowo niewielki, obecnie jego średnica wynosi około 30 m, pierwotnie była większa, ale wały uległy rozsunięciu. Prawdopodobnie od strony południowo-zachodniej ulokowano bramę, ponieważ wał jest w tym miejscu węższy i niższy.

Historia

Na podstawie badań archeologicznych ustalono wstępnie, że grodzisko jest datowane na 2 połowę VIII - X wieku. K. Jaworski sugeruje na podstawie opublikowanych do tej pory informacji na temat odkrytych fragmentów ceramiki, że gród w Nowym Jaworowie mógł zostać wzniesiony w I połowie IX i wkrótce opuszczony.

Brak jakichkolwiek bliższych informacji na temat historii założenia obronnego w Nowym Jaworowie. Grodzisko znajduje się na terenie zajmowanym we wczesnym średniowieczu przez plemię Ślężan. Można przypuszczać, że pełniło wówczas rolę strażnicy.

Stan i wyniki badań

Badania powierzchniowe przed 1945 rokiem, badania sondażowe w latach 1964 i 1966, badania powierzchniowe AZP w 1985, inspekcja konserwatorska w 1989. W trakcie badań sondażowych odkryto kilkadziesiąt fragmentów ceramiki.

Zabytek dostępny. Grodzisko oznakowane kamienną tablicą informacyjną, znajduje się na trasie rowerowej (zielona) „Wokół Cierni”.

Oprac. Donata Trenkler, OT NID we Wrocławiu, 20.09.2014 r.

Bibliografia

  • Archeologiczne Zdjęcie Polski, obszar 84-22, karta: 1/14
  • Grodziska wczesnośredniowieczne - karta stanowiska [archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu]
  • Jaworski K., Grody w Sudetach (VIII-X w.), Wrocław 2005.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: 2 poł. VIII w. - X w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Nowy Jaworów
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gmina Jaworzyna śląska - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy