Spichlerz, Nowe Miasto nad Wartą
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 4

Spichlerz Nowe Miasto nad Wartą