Funkcja czasowo wyłączona. Zapraszamy wkrótce.

Kościół par. pw. św. Marii Magdaleny, Nowe Miasteczko
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół par. pw. św. Marii Magdaleny

Nowe Miasteczko

photo

Przykład średniowiecznej świątyni, kilkakrotnie rozbudowywanej w czasach nowożytnych, z zabytkowym wyposażeniem, datującym się od początku XVI wieku.

Historia

Pierwsza wzmianka o kościele w Nowym Miasteczku została odnotowana w źródłach pisanych w 1305 roku. Wzniesiona w XIV wieku świątynia była jednonawową, kamienną budowlą z wyodrębnionym prezbiterium. Po 1525 roku po stronie południowej dobudowano nawę boczną i lożę kolatorską, a także nawę przykryto sklepieniem. Około połowy XVI wieku podwyższono wieżę. W tym okresie kościół należał do ewangelików, do katolików powrócił w 1629 roku. W okresie renesansu do korpusu dostawiono przybudówki, a szczyt wieży otrzymał attykę i smukłą iglicę. W 1841 roku przeprowadzono remont wieży.  

Opis  

Kościół parafialny pw. Marii Magdaleny to murowana, dwunawowa budowla z prosto zamkniętym prezbiterium, wzmocnionym przyporami. W całości otynkowaną świątynię nakrywają dachy dwuspadowe, lożę i wieżę manierystyczne szczyty, zbudowane około 1600 roku. Otwory okienne maja kształt ostrołukowy lub są zamknięte półkoliście. W przyziemiu wieży znajduje się wejście główne. We wnętrzu kościoła zachowały się interesujące sklepienia: w prezbiterium i zakrystii gwiaździste, w nawie głównej sieciowe, bocznej i na emporach krzyżowe, a w kruchcie kolebkowe z lunetami. Na XVII wieku datuje się manierystyczne balustrady empory bocznej oraz piętra empory organowej. Najstarszym elementem wyposażenia świątyni jest późnogotycki tryptyk z 1510 roku, z figurami św. Józefa i Marii, przeniesiony z kościoła w Gołaszynie. Ponadto zachowały się tu gotyckie rzeźby Chrystusa Frasobliwego i Piety z pierwszej połowy XVI wieku. Późniejsze wyposażenie reprezentują: osiemnastowieczny ołtarz główny z Ukrzyżowaniem, organy, neogotyckie ołtarze boczne św. Jana Nepomucena i św. Mikołaja, ławki oraz ambona z drugiej połowy XIX wieku. Obok kościoła stoją figury Matki Boskiej i św. Jana Nepomucena. Znajduje się również parterowa, klasycystyczna plebania z 1811 roku, z gankiem z dwiema kolumnami doryckimi. Budynek nakrywa dach naczółkowy.

Zabytek dostępny dla zwiedzających przez cały rok.

Oprac. dr Krzysztof Garbacz, OT NID w Zielonej Górze, 25.03.2015 r.

Bibliografia

  • Garbacz K., Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, t. 2: Powiaty: żarski - żagański - nowosolski - wschowski, Zielona Góra 2012, s. 234-235, fot. 126.
  • Kowalski S., Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010, s. 256-257, fot. 126.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: XIV w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Nowe Miasteczko
  • Lokalizacja: woj. lubuskie, pow. nowosolski, gmina Nowe Miasteczko - miasto
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy