Cerkiew unicka, ob. cmentarna cerkiew prawosławna pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, Nowa Wola
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Cerkiew unicka, ob. cmentarna cerkiew prawosławna pw. Wniebowstąpienia Pańskiego

Nowa Wola

photo

Świątynia prezentuje późnobarokowy typ cerkwi unickiej wzorowanej na kościołach katolickich, na co wskazuje zwarta bryła przekryta dachem o jednej kalenicy. Wzorem dla jej budowniczych były z pewnością barokowe kościoły z pogranicza Mazowsza i Podlasia (Cibory Kołaczki, Kalinówka Kościelna) oraz dawna cerkiew unicka z Tykocina, ob. w Sokołach.

Historia

Historia cerkwi nie jest do końca wyświetlona. Zbudowano ją prawdopodobnie w 1804 r. pod wezwaniem Bogurodzicy na uroczysku Kamienny Bród. W 1845 r. została przeniesiona na cmentarz grzebalny. W latach 1984-1986 przeszła kapitalny remont polegający m. in. na wypoziomowaniu całego budynku, wymianie podwalin, szalunku zewn. i wew. oraz eternitu na gont. W 1987 r. została ponownie poświęcona.

Opis

Barokowa cerkiew usytuowana na cmentarzu grzebalnym, położonym na południowy-zachód od wsi. Zbudowana na rzucie prostokąta, orientowana, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium i prostokątną w planie dwukondygnacyjną kruchtą w formie ryzalitu. Cała bryła nakryta wspólnym dachem dwuspadowym, przechodzącym nad prezbiterium w trójspadowy. Kondygnacje kruchty rozdzielone szerokim okapem. Drewniana, w konstrukcji zrębowej, na kamienno-betonowej podmurówce. Dach kryty gontem. Ściany obite szalunkiem w układzie pionowym. Okna zespolone. Drzwi wejściowe drewniane, dwuskrzydłowe. Podłogi i stropy drewniane. Schody wewnętrzne jednobiegowe policzkowe. Wnętrze jednonawowe, przekryte płaskim stropem. Prezbiterium wydzielone ikonostasem. Nad wejściem balkon chóru muzycznego.

Obiekt dostępny dla zwiedzających z zewnątrz.

Oprac. Grażyna Rogala, OT NID w Białymstoku, 18.12.2014 r.

Bibliografia

  • Keczyńscy E. i A., Drewniane cerkwie Białostocczyzny, Białystok - Białowieża (1998) 1999, nr kat. 48.
  • Nos L., Monografia gminy Michałowo, Białystok 1996, str. 172.
  • Nos L., Przewodnik po gminie Michałowo, Białystok 1999, str. 74.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: cerkiew
  • Chronologia: 1804 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Nowa Wola
  • Lokalizacja: woj. podlaskie, pow. białostocki, gmina Michałowo - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy