Rządcówka folwarku oo. Franciszkanów, ob. pustostan, Nieszawa
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 7

Rządcówka folwarku oo. Franciszkanów, ob. pustostan Nieszawa