Cerkiew greckokatolicka fil. pw. św. Mikołaja, obecnie kościół fil., Myców
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Cerkiew greckokatolicka fil. pw. św. Mikołaja, obecnie kościół fil.

Myców

photo

Przykład drewnianego budownictwa cerkiewnego charakterystycznego dla południowej Lubelszczyzny. Cerkiew z grupy świątyń jednokopułowych wyróżniająca się bogatym wystrojem i wyposażeniem wnętrza.

Historia

Cerkiew greckokatolicka wzniesiona w 1865 r. (bądź 1859). W 1885 r. częściowo przekształcona: przed babińcem dobudowano piętrowy przedsionek; między babińcem a nawą rozebrano ścianę i obydwa pomieszczenia połączono za pomocą arkady. W 1919 r. remontowana - być może wówczas dodano przedsionki przed wejściami bocznymi do nawy. Od 1945 r. użytkowana przez PGR jako warsztat, od 1963 r. opuszczona i zdewastowana. W l. 90. wyremontowana, obecnie pełni funkcję kościoła filialnego rzymskokatolickiej parafii w Żniatynie.

Opis

Cerkiew usytuowana na wzgórku, na pn. krańcu wsi (przed spaleniem w 1944 r. było to centrum wsi) w sąsiedztwie nieczynnego cmentarza grzebalnego, z kilkoma nagrobkami z XIX w. Prezbiterium zwrócona na zach. Wzniesiona na planie trójdzielnym, składającym się z kwadratowej nawy, do której przylega od zach. nieco węższe kwadratowe prezbiterium z zakrystiami bo bokach, a od wsch. kwadratowy babiniec (równy wysokością nawie i prezbiterium) z dodanym później przedsionkiem. Bryła urozmaicona, wieloczłonowa, z wyniesioną na wysokim tamburze ośmioboczną kopułą z latarnią. Nad prezbiterium i babińcem dachy dwuspadowe; nad przedsionkiem frontowym - trójpołaciowy; w dolnej części wydatny okap nakrywający zakrystie i wyłamujący się dwuspadowo nad przedsionkami przy wejściach bocznych do nawy. Wszystkie dachy pokryte blachą. Elewacje szalowane pionowo deskami z listowaniem, pod okapami korpusu głównego i kopuły drewniane gzymsy. Okna prostokątne, wielokwaterowe; w tamburze i prezbiterium okulusy drzwi jedno- i dwuskrzydłowe, klepkowe. Wewnątrz nad nawą ośmiopolowa pozorna kopuła; w nawie chóry śpiewacze otoczone balustradkami, pozostałości ikonostasu oraz polichromia z 1862 r. o dużej wartości artystycznej, z przedstawieniami figuralnymi, motywami architektury iluzjonistycznej i roślinnymi.

Obiekt dostępny.

Oprac. Bożena Stanek-Lebioda, OT NID w Lublinie, 7.10.2014 r.

 

Bibliografia

  • Górak J, Dawne cerkwie drewniane w województwie zamojskim, Zamość 1984, s. 25-27.
  • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VIII: Województwo lubelskie, z. 6: Powiat hrubieszowski, oprac. Chrzanowski T., Kornecki M., Samek J., Warszawa 1964, s. 41-42.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: cerkiew
  • Chronologia: 1865
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Myców
  • Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gmina Dołhobyczów
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy