kapliczka, Moszczanka
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 4

kapliczka Moszczanka