Kościół pomocniczy pw. św. Andrzeja Boboli, Milicz
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół pomocniczy pw. św. Andrzeja Boboli

Milicz

photo

Wzniesiony jako jeden z sześciu kościołów Łaski. Przykład drewnianego kościoła o konstrukcji szkieletowej.

Historia

Zbudowany w 1709 jako tzw. kościół Łaski, w wyniku konwencji altrandsztadzkiej, na mocy specjalnego zezwolenia cesarskiego. Wieża wybudowana w 1788-89, odnowiony 1909-10, 1963-73, 1984. Od 1946 rzymsko-katolicki.

Opis

Wzniesiony poza ówczesną zabudową miasta, orientowany, konstrukcji szkieletowej, z cegłą w partiach murowanych. Na planie krzyża greckiego, prezbiterium i ramiona krzyża zamknięte trójbocznie. Od zachodu, na osi głównej, wieża-dzwonnica na planie kwadratu, zwieńczona hełmem z prześwitem. Dach wielospadowy z lukarnami. Wnętrze kryte stropem z dekorację ramową, wspartym na łukowo podciętych wspornikach związanych konstrukcyjnie z emporami. Trzy kondygnacje empor powtarzają zarys murów. Wejścia na empory umieszczone w przybudówkach z klatkami schodowymi na przekątnych ramion krzyża greckiego. Wyposażenie głównie l. 70. XX w. Neobarokowy prospekt organowy z instrumentem z 1887 firmy Wilhelm Sauer. Późnobarokową kazalnicę i chrzcielnicę z 1720 przeniesiono w 1955 do katedry w Poznaniu.

Na zachód od kościoła zespół budynków dawnej parafii ewangelickiej, pierwotnie w konstrukcji szachulcowej: plebania (ok. 1790, spalona 1980, odbudowana jako murowana), szkoła parafialna (1857, na miejscu wcześniejszej), szpital (rozebrany 1986).

Kościół dostępny dla zwiedzających z zewnątrz; wnętrze w trakcie nabożeństw. Informacje http://www.archidiecezja.wroc.pl

Oprac. Grzegorz Grajewski, OT NID we Wrocławiu, 21.10.2014 r.

Bibliografia

  • Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria Nowa. t. IV, z. 3. Województwo wrocławskie, pod red. J. Pokory i M. Zlata. Milicz, Żmigród, Twardogóra i okolice, oprac. autorskie J. Wrabec. Warszawa 1997, s. 50-52.
  • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 567.
  • Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska. Warszawa 2005, s. 231.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 1 poł. XVIII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Milicz
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. milicki, gmina Milicz - miasto
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy