Kaplica cmentarna dawniej unicka ob.prawosławna pw. Opieki Matki Bożej, Mielnik
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kaplica cmentarna dawniej unicka ob.prawosławna pw. Opieki Matki Bożej

Mielnik

photo

Jedna z najstarszych drewnianych świątyń pounickich ob. prawosławnych w woj. podlaskim, z dobrze zachowaną tkanką zabytkową, która w ciągu dziejów nie uległa zniszczeniu. Kaplica jest najstarszą czynną budowlą sakralną w Mielniku.

Historia

Cerkiew została wybudowana ok. 1777 r., specjalnie (jak stwierdzała tradycja parafialna) w celu umieszczenia w niej cudownej ikony Matki Bożej Orantki, którą miano wyłowić z Bugu i która przez wieki cieszyła się tu lokalnym kultem (obecnie przeniesiona do cerkwi parafialnej). Wierni wierzą, że świątynia przetrwała wielkie kataklizmy i pożary, które nawiedzały Mielnik i pochłaniały obiekty sakralne właśnie dzięki wstawiennictwu Matki Bożej czczonej w cudownym obrazie. Kaplica została rozbudowana o część zachodnią w latach 1985-1987 - dobudowano czworoboczną wieżyczkę- dzwonnicę z ośmiopołaciowym daszkiem. Wnętrze wyłożono boazerią na początku XXI w. W 2011 r. wyremontowano elewację kaplicy, zmieniając kolor na niebieski.

Opis

Kaplica cmentarna usytuowana jest w centrum cmentarza grzebalnego parafii prawosławnej, na południe od ul. Brzeskiej i cerkwi parafialnej Narodzenia NMP. Do cmentarza prowadzi wychodząca prostopadle na południe od ul. Brzeskiej - ul. Cmentarna. Kaplica orientowana, na rzucie prostokąta. W części zachodniej czworoboczna wieża - dzwonnica z ośmiopołaciowym namiotowym daszkiem. Na środku korpusu głównego, w kalenicy cebulasty hełm na ośmiobocznej podstawie. Korpus kryty dachem dwuspadowym. Kaplica drewniana, konstrukcji zrębowej, wzmocnionej lisicami, posadowiona na fundamencie z kamieni wzmocnionych betonową zaprawą, oszalowana, kryta blachą. Obecnie główne wejście (po przebudowie w 1985 r.) znajduje się w narożniku zachodnim elewacji północnej do którego prowadzą betonowe schody.

Obiekt dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Grzegorz Ryżewski, OT NID w Białymstoku, 28.10.2014 r.

Bibliografia

  • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. XII: Województwo białostockie z. 1: Siemiatycze, Drohiczyn i okolice oprac. Kałamajska-Saeed M., Warszawa 1996, s. 37.
  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica_Opieki_Matki_Bo%C5%BCej_w_Mielniku
  • Sosna G., Święte miejsca i cudowne ikony, Białystok 2001, s. 202-206.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kaplica
  • Chronologia: 1777 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Mielnik
  • Lokalizacja: woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gmina Mielnik
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy