Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Kaplica cmentarna dawniej unicka ob.prawosławna pw. Opieki Matki Bożej - Zabytek.pl

Adres
Mielnik

Lokalizacja
woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Mielnik-gmina wiejska

Jedna z najstarszych drewnianych świątyń pounickich ob.prawosławnych w woj.podlaskim, z dobrze zachowaną tkanką zabytkową, która w ciągu dziejów nie uległa zniszczeniu.

Kaplica jest najstarszą czynną budowlą sakralną w Mielniku.

Historia

Cerkiew została wybudowana ok. 1777 r., specjalnie (jak stwierdzała tradycja parafialna) w celu umieszczenia w niej cudownej ikony Matki Bożej Orantki, którą miano wyłowić z Bugu i która przez wieki cieszyła się tu lokalnym kultem (obecnie przeniesiona do cerkwi parafialnej). Wierni wierzą, że świątynia przetrwała wielkie kataklizmy i pożary, które nawiedzały Mielnik i pochłaniały obiekty sakralne właśnie dzięki wstawiennictwu Matki Bożej czczonej w cudownym obrazie. Kaplica została rozbudowana o część zachodnią w latach 1985-1987 - dobudowano czworoboczną wieżyczkę- dzwonnicę z ośmiopołaciowym daszkiem. Wnętrze wyłożono boazerią na początku XXI w. W 2011 r. wyremontowano elewację kaplicy, zmieniając kolor na niebieski.

Opis

Kaplica cmentarna usytuowana jest w centrum cmentarza grzebalnego parafii prawosławnej, na południe od ul. Brzeskiej i cerkwi parafialnej Narodzenia NMP. Do cmentarza prowadzi wychodząca prostopadle na południe od ul. Brzeskiej - ul. Cmentarna. Kaplica orientowana, na rzucie prostokąta. W części zachodniej czworoboczna wieża - dzwonnica z ośmiopołaciowym namiotowym daszkiem. Na środku korpusu głównego, w kalenicy cebulasty hełm na ośmiobocznej podstawie. Korpus kryty dachem dwuspadowym. Kaplica drewniana, konstrukcji zrębowej, wzmocnionej lisicami, posadowiona na fundamencie z kamieni wzmocnionych betonową zaprawą, oszalowana, kryta blachą. Obecnie główne wejście (po przebudowie w 1985 r.) znajduje się w narożniku zachodnim elewacji północnej do którego prowadzą betonowe schody.

Obiekt dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Grzegorz Ryżewski, OT NID w Białymstoku, 28.10.2014 r.

Rodzaj: kaplica

Materiał budowy:  drewniane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_20_BK.60702, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_20_BK.167492