Miejskie mury obronne, Pasłęk
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Element zespołu staromiejskiego, przykład gotyckiej architektury obronnej zachowanej w pełnym, czytelnym obwodzie.

Historia

Pierścień miejskich fortyfikacji Pasłęka wzniesiony został w pierwszej połowie XIV wieku, w miejscu drewnianej palisady. W XVII w. murowane fortyfikacje zostały wzmocnione zewnętrznymi ziemnymi bastionami. Około XVIII w, z uwagi na rozwój broni palnej, mury miejskie utraciły swoje znaczenie i zaczęto je rozbierać, traktując nierzadko jako łatwo dostępne źródło budulca. W ten sposób, ok. 1830 r. całkowicie rozebrano Bramę Garncarską oraz górne partie Bramy Młyńskiej. Wkomponowane w miejskie fortyfikacje baszty otwarte sprzyjały w XVIII i XIX w. wznoszeniu na murach budynków mieszkalnych, z których część przetrwała do dziś.

Opis

Linia murów biegnie po obwodzie nieregularnego wieloboku. Główny obwód pasłęckich obwarowań zamykały trzy bramy: Garncarska, Kamienna i Młyńska, z których dwie ostatnie zachowały się do dziś. Górne - licowe partie miejskich fortyfikacji zostały zbudowane z cegły w wątku wendyjskim, natomiast partie fundamentowe - z powszechnie dostępnych granitowych kamieni. Mury miejskie łączą się w północno-wschodnim narożniku miasta z murami obronnymi zamku tworząc wspólny system obronny.

Znaczna część miejskich obwarowań jest dziś czytelna i wkomponowana we współczesną przestrzeń miasta. Znajdujące się po zewnętrznej stronie fortyfikacji tereny zielone z ciągami komunikacyjnymi sprawiają, że jest to obiekt powszechnie dostępny.

Oprac. Hanna Mackiewicz, OT NID w Olsztynie, 2.10.2014 r.

 

Bibliografia

  • Czubiel L., Domagała T., Zabytkowe ośrodki miejskie Warmii i Mazur, Olsztyn 1969, s. 254.
  • Mojzych S., Opracowanie historyczne miasta Pasłęka, 1977

Informacje ogólne

  • Rodzaj: mur obronny
  • Chronologia: I połowa XIV w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Pasłęk
  • Lokalizacja: woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski, gmina Pasłęk - miasto
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy