Zespół cerkwi greckokatolickiej par. pw. Narodzenia Bogarodzicy, Michniowiec
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 5

Zespół cerkwi greckokatolickiej par. pw. Narodzenia Bogarodzicy Michniowiec