Spichlerz, Mąkoszyce
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 5

Spichlerz Mąkoszyce