Pałac, Łupki
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 3

Pałac Łupki