Kościół pw. św. Mikołaja, Łubowo
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół pw. św. Mikołaja

Łubowo

photo

Kościół pw. św. Mikołaja jest przykładem budownictwa zrębowego od zewnątrz wzmocnionego lisicami, z wieżą o konstrukcji słupowej. Prezentuje drewnianą wiejską świątynię charakterystyczną dla regionu o cechach drewnianego budownictwa barokowego.

Historia

Wieś Łubowo była wzmiankowana w 1325 roku. W XV i XVI wieku zwana była miastem. W XVI w. była własnością Górków, w XVII Dobieszewskich, a w XVIII - Lutomskich. Układ miasta nie zachował się do czasów współczesnych. Kościół zbudowali i uposażyli w XIII w. Dryjowie-Łubowscy, właściciele wsi. O parafii istnieją wzmianki na pocz. XV w. Pierwotny kościół spalił się w 1656 roku. Zachowany do dziś kościół powstał ok. 1660 roku z fundacji kanonika gnieźnieńskiego, przełożonego zakonu maltańskiego - Stanisława Dzianotta. Świątynię konsekrowano w 1680 roku. Od północy, przy nawie kościoła powstała w 1720 roku, z fundacji Lutomskich, kaplica Matki Boskiej Pocieszenia. W trakcie restauracji kościoła, w 1820 r., dostawiono do niego wieżę. W 1929 roku kościół został odnowiony oraz po 2000 roku.

Opis

Łubowo, duża wieś gminna położona jest w odległości 10 km na zachód od Gniezna, przy drogach Poznań - Bydgoszcz - Toruń. Kościół pw. św. Mikołaja w Łubowie usytuowany jest w centralnej części wsi, po południowej stronie szosy z Poznania do Gniezna, przy skrzyżowaniu dróg do Kostrzyna, Czerniejewa i Owieczek. Posadowiony na płaskim terenie, orientowany. Otoczenie kościoła - dawny cmentarz o zarysie owalu ogrodzony niskim murem ceglanym, z ozdobnymi, kutymi bramkami od wschodu i od południa. Wokół kościoła chodnik procesyjny. Pozostały teren porośnięty trawą i drzewami liściastymi. Na cmentarzu znajduje się kamienny krzyż nagrobny Kazimierza Śniegockiego (zm. 1831) oraz grób Jana Nepomucena Krawczyńskiego, proboszcza łubowskiego, zm. w 1896 r. W narożu płd.-zachodnim znajduje się drewniana kostnica. Na południe od kościoła usytuowana jest plebania.

Wieś Łubowo była wzmiankowana w 1325 roku. W XV i XVI wieku zwana była miastem. W XVI w. była własnością Górków, w XVII Dobieszewskich, a w XVIII - Lutomskich. Układ miasta nie zachował się do czasów współczesnych. Pierwszy kościół zbudowali i uposażyli w XIII w. Dryjowie-Łubowscy, właściciele wsi. O parafii istnieją wzmianki na pocz. XV w. Pierwotny kościół spalił się w 1656 roku. Zachowany do dziś kościół powstał ok. 1660 roku z fundacji kanonika gnieźnieńskiego, przełożonego zakonu maltańskiego - Stanisława Dzianotta. Świątynię konsekrowano w 1680 roku. Od północy, przy nawie kościoła powstała w 1720 roku, z fundacji Lutomskich, kaplica Matki Boskiej Pocieszenia. W trakcie restauracji kościoła, w 1820 r., prawdopodobnie dostawiono do niego wieżę. W 1929 roku kościół został odnowiony oraz po 2000 roku.

Kościół z drewna dębowego, w typie barokowy, na podmurówce z kamieni polnych, konstrukcji zrębowej, na zewnątrz szalowany i wzmacniany lisicami. Kaplica z drzewa modrzewiowego. Wieża konstrukcji słupowo-ramowej, oszalowana. Jednonawowy, na rzucie prostokąta, z nieco węższym prezbiterium od wschodu i kwadratową wieżą od zachodu. Bryła kościoła urozmaicona, z nawą o ściętych narożach od zachodu, z niższym prezbiterium, które nakryte jest dwuspadowymi dachami, pokrytymi gontem. Wnętrze kościoła z drewnianym, odeskowanym stropem, ozdobionym polichromią z wyobrażeniami Matki Boskiej i motywami roślinnymi. Wyposażenie kościoła z XVII i XVIII wieku.

Zabytek dostępny z zewnątrz. Możliwość zwiedzania po wcześniejszym uzgodnieniu. Bliższe informacje na temat parafii oraz godziny Mszy Św. są podane na stronie parafii i archidiecezji gnieźnieńskiej: www.archidiecezja.pl

Oprac. Teresa Palacz, OT NID w Poznaniu, 30-09-2015 r.

Bibliografia:

 • Kozierowski St., Szematyzm historyczny ustrojów parafialnych dzisiejszej Archidiecezji Gnieźnięńskiej, Poznań 1934, s. 121-22.
 • Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. V, s. 777-8, Warszawa 1884.
 • Kohte J., Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Posen, Bd. IV, Berlin 1897, s. 133.
 • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. V, z. 3, 75-6, Warszawa 1963.
 • Łęcki Wł., Wielkopolska - słownik krajoznawczy, Poznań 2002.
 • Jaśkowiak Fr., Województwo Poznańskie, Warszawa 1967.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: kościół
 • Chronologia: 1660 r.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Łubowo
 • Lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gmina Łubowo
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy