zbór ewangelicki, ob. kościół parafialny pw. Matlki Boskiej Różańcowej, Lubniewice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

zbór ewangelicki, ob. kościół parafialny pw. Matlki Boskiej Różańcowej

Lubniewice

photo

Kościół par. pw. św. Matki Bożej Różańcowej w Lubniewicach wzniesiony został w  II poł. XIV w. Świątynia od XVI w. do 1945 r. należała do ewangelików. Obiekt położony w środku miejscowości, jest jeden z najstarszych zabytków powiatu sulęcińskiego.

Historia

Kościół zbudowany w II poł. XIV w., jest budowlą wzniesioną w stylu gotyckim. W XV stuleciu obiekt rozbudowano o prezbiterium i zakrystię. Od 1612 r. przy kościele stała drewniana wieża, w miejsce której w 1882 r. wzniesiono obecną, murowaną wieżę. W XIX w. do północnej części nawy dobudowano kruchtę. Działania II wojny światowej nie przyczyniły się do większych zniszczeń. W 1945 r., po zakończeniu wojny, dawna świątynia ewangelicka w Lubniewicach została przejęta przy katolików. W 1964 r., między wolnostojącą wieżą a korpusem kościołem zbudowano łącznik. W latach 1970- 1971 w nawie głównej i prezbiterium założono sklepienia w miejsce kolebkowych pułapów. Świątynia cechuje się gotyckim detalem architektonicznym, zróżnicowaną bryłą oraz regularnymi proporcjami.

Opis

Kościół par. pw. św. Matki Bożej Różańcowej w Lubniewicach  położony między dwoma głównymi ulicami,  zlokalizowany jest na niewielkim wzniesieniu.  Plac wokół kościoła otocza mur kamienny z bramą. Działka porośnięta drzewami i krzewami, przed kościołem ustawiono drewniany krzyż. Świątynia to obiekt murowany z cegły, wzniesiony na planie trójnawowej pseudobazyliki z wyodrębnionym, wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Do korpusu kościoła od północy przylega zakrystia, a od zachodu ceglana wieża. Kościół nakryty dachem wielospadowym, a wieża smukłym hełmem stożkowym. W partii przyziemia kamienny cokół. Wejście główne do kościoła zlokalizowano w przyziemiu wieży. Elewacje przepruwają gotyckie, ostrołuczne okna. Wnętrze kościoła przykryte jest sklepieniami krzyżowo- żebrowymi, wspartymi na dwóch rzędach ośmiobocznych filarów. W nawach bocznych zachowały się oryginalne, piętnastowieczne sklepienia. W skład wyposażenia kościoła wchodzi: barokowy ołtarz z koń. XVII w., ambona, chrzcielnica, gotyckie rzeźby św. Katarzyny i św. Barbary oraz dzwon na wieży z 1646 r.

Kościół jest własnością wyznaniową. W świątyni odbywają się regularnie msze święte. Obiekt jest szeroko udostępniany.

oprac. Krzysztof Słowiński, OT NID w Zielonej Górze, 06-11-2017 r.

Bibliografia

  • Krzysztof Garbacz, Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, tom III, Zielona Góra 2013, s. 186-187;
  • Stanisław Kowalski, Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010, s. 201-202;

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 2. poł. XIV w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Osadników Wojskowych 25, Lubniewice
  • Lokalizacja: woj. lubuskie, pow. sulęciński, gmina Lubniewice - miasto
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy