Zespół klasztorny bernardynów z kościołem pw. Nawrócenia św. Pawła, Lublin
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 8

Zespół klasztorny bernardynów z kościołem pw. Nawrócenia św. Pawła Lublin