Kościół fil. pw. św. Marii Dominiki Mazzarello, Lubin
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół fil. pw. św. Marii Dominiki Mazzarello

Lubin

photo

Kościół filialny pw. św. Marii Dominiki Mazzarello w Lubinie stanowi cenny przykład śląskiej architektury gotyckiej.

Historia

Kościół filialny p.w. św. Marii Dominiki Mazzarello do 1982 r. związany był z Krzeczynem Wielkim (do 1945 r. - Gross Krichen); obecnie wschodnia część miejscowości wraz z założeniem kościelnym włączona jest w granice administracyjne miasta Lubina. Kościół w Krzeczynie po raz pierwszy wzmiankowany był 9.08.1373 r., kiedy to w umowie kupna został wymieniony Johannes, proboszcz “in Crychin”. W innym dokumencie średniowiecznym dekanatu legnickiego z 31.10. 1399 r. wymieniony został Henricus, “plebanus ecclesiae de Krichen in Sede Legnicensis”. W latach 1524-1945 r. była to świątynia ewangelicka. Obecna budowla wzniesiona została w końcu XIV w., przebudowana w XVII w. oraz w 1860 r. i remontowana w latach 1959-60.

Opis

Założenie gotyckiego kościoła filialnego wysuniete jest na wschód od zabudowań Krzeczyna Wielkiego (obecnie znajduje się w granicach administracyjnych Lubina). Wokół kościoła znajduje się cmentarz o proweniencji również średniowiecznej, otoczony murem (dwufazowym z XVII/XVIII i XIX w.) oraz dawna pastorówka (budynek w konstrukcji szkieletowej, pochodzący z XVIII w.).

Kościół jest budowlą orientowaną, murowaną, jednonawową, z prostokątnym, węższym i niższym prezbiterium oraz potężną czworoboczną wieżą od zachodu. Korpus kościoła oraz prezbiterium nakryte są dachem dwuspadowym. Elewacje wieży w wątku kamiennym, elewacje korpusu kościoła tynkowane, bez dekoracji. Prezbiterium nakryte zostało stropem kasetonowym (z czasów przebudowy XIX wiecznej). Do wieży od północy przylega kaplica, nakryta sklepieniem krzyżowym wspartym na filarze; przy prezbiterium, od południa znajduje się zakrystia.

Na uwagę zwraca wyposażenie kościoła: architektoniczny ołtarz główny z 1. ćw. XVII w., z obrazem przedstawiającym św. Marię Dominikę, ambona z 1620 r. o bogatym programie treściowym, z kartuszem w zwieńczeniu bramki, w którym herby fundatora: Hansa von Schweinitza i jego żony Marii, z domu von Kreckwitz. W prezbiterium znajdują się płyty nagrobne Christopha v. Brauchitscha (†1600) i jego żony Evy, z domu Bock (†1600).

Od zach. szachulcowa plebania, XVIII-XIX w.

Zabytek dostępny. Informacje teleadresowe na stronie internetowej diecezji legnickiej http://www.diecezja.legnica.pl/.

Oprac. Bogna Oszczanowska, OT NID we Wrocławiu, 08.09.2014 r.

Bibliografia

  • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 520-521;
  • Lubin. Studium środowiska kulturowego, ROSiŚK we Wrocławiu, Wrocław 2002 [archiwum OT NID we Wrocławiu]

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: koniec XIV w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Lubin
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. lubiński, gmina Lubin (gm. miejska)
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy