Pałac Karola Scheiblera, ob. Muzeum Kinematografii, Łódź
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 4

Pałac Karola Scheiblera, ob. Muzeum Kinematografii Łódź