dawny park fabrykancki Geyera, Łódź
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 1

dawny park fabrykancki Geyera Łódź