Zespół kościoła par. pw. Zmartwychwstania Pańskiego, Kuczyn
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Zespół kościoła par. pw. Zmartwychwstania Pańskiego

Kuczyn

photo

Jednorodny stylowo zespół z wyposażeniem z epoki (zespół ołtarzowy kościoła z ok. 1900 r.), wzbogacony nagrobkami o wartościach historycznych i artystycznych na cmentarzu przykościelnym. Jedna z licznych fundacji sakralnych rodziny Kuczyńskich, związanej z Podlasiem i zasłużonej dla tych terenów.

Historia

Parafia erygowana w 1419 r. przy drewnianym kościele pw. św. Andrzeja Apostoła, Wawrzyńca, Marii Magdaleny i Elżbiety wystawionego kosztem dziedziców wsi, braci Wawrzyńca, Floriana, Jakuba, Stanisława i Marcina z Gąsiorowa h. Ślepowron, przodków Kuczyńskich. Kolejny drewniany kościół spłonął w 1657 r., na jego miejscu postawiono w 1677 r. nowy, również drewniany, konsekrowany w 1685 roku. Następną świątynię, już pw. Imienia Jezus i św. Magdaleny, wystawiła w latach 1792-1793 Anna Kuczyńska Zaleska, podkomorzyna nurska. Kościół spłonął w 1885 roku. Obecny wystawiony w latach 1888-1893 wg projektu Jana Hinza kosztem Joanny z Wulfersów Kuczyńskiej i staraniem jej córki Ludwiki z Kuczyńskich Ostrowskiej. Zapewne w tym samym okresie budowa ogrodzenia i kostnicy, w 1896 r. wystawiono plebanię.

Opis

Zespół usytuowany w pn. części wsi, na skrzyżowaniu dróg do Ciechanowca, Wysokiego Mazowieckiego i Malinowa, naprzeciwko cmentarza grzebalnego. Kościół, ogrodzenie i kostnica neogotyckie; plebania bezstylowa. Powierzchnia zespołu ok. 0,9 ha.

Kościół skierowany prezbiterium na pn.wsch. Otoczony ogrodzeniem na rzucie wieloboku zbliżonego do prostokąta (fragment południowy wyoblony) z bramą na osi wejścia do kościoła. W pólnocno-wschodniej ścianie ogrodzenia kostnica. Na terenie cmentarza przykościelnego kilka zabytkowych nagrobków wpisanych do rejestru zabytków; w ażurowym murze ogrodzeniowym wmurowane tablice epitafijne. Plebania wraz z towarzyszącymi jej zabudowaniami gospodarczymi usytuowana na pd. od kościoła. Kościół, ogrodzenie i kostnica zbudowane z czerwonej cegły, nietynkowane; plebania dwukondygnacyjna z parterowa dobudówką, murowana, tynkowana.

Obiekt dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Aneta Kułak, OT NID Białystok, 09.10.2014 r.

Bibliografia

  • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. IX: Województwo łomżyńskie, z. 2: Ciechanowiec, Zambrów, Wysokie Mazowieckie i okolice, oprac. Kałamajska-Saeed Maria, Warszawa 1986, str. 47-50, 44, 45, 112, 123, 124, 126.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 1888-1893
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Kuczyn
  • Lokalizacja: woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki, gmina Klukowo
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy