Zespół klasztorny trynitarzy, ob. kościół pw. śś. Piotra i Pawła i muzeum , Krotoszyn
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 11

Zespół klasztorny trynitarzy, ob. kościół pw. śś. Piotra i Pawła i muzeum Krotoszyn