Kościół par. pw. św. Wawrzyńca, Głuchołazy
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół par. pw. św. Wawrzyńca

Głuchołazy

photo

W barokowym kościele zachowano fragment XIII-w. ściany zach. i portal o romańsko-gotyckich cechach, z charakterystycznymi maskami. Wewnątrz znajduje się bogate wyposażenie w postaci barokowych ołtarzy oraz obraz z warsztatu Michaela Willmanna. Całość wieńczą hełmy wież projektu Hansa Poelziga.

Historia

Barokowy kościół powstał w latach 1729-1731. W budowie wykorzystano część zachodniej elewacji poprzedniego, romańsko-gotyckiego kościoła. Autorem projektu był przypuszczalnie Johann I. Töpper, znany m.in. z kościołów w Głubczycach, Prudniku, Śmiczu i Ścinawie Nyskiej.

Opis

Kościół parafialny ulokowano we wsch. części średniowiecznego miasta, w oddaleniu od rynku o jeden blok zabudowy. Wymurowano go z cegły, wykorzystując część zach. ściany z kamienia łamanego. Ta najstarsza część to pozostałość typowego dla romanizmu masywu dwuwieżowego. Zachowały się w nim 4 okienka strzelnicze oraz pojedyncze okna w kamiennych oprawach. Portal główny o cechach romańsko-gotyckich: uskokowy, z ostrołukową, profilowaną archiwoltą; kolumny w ościeżach zwieńczone głowicami, na których umieszczono maski - jak przyjęto uważać - przedstawiające twarze zakonników. Trójnawowy korpus z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Od płd. przylega niewielka kruchta. Kościół zamknięty jest dwuspadowo. Wieże są nadbudowane i zamknięte hełmami, łącząca je ściana jest podwyższona. Nad barokowym wnętrzem rozpięte jest sklepienie kolebkowe o stiukowej ramowej dekoracji. Nawa główna otwarta arkadami na nawy boczne z emporami na górnej kondygnacji. Na łuku ściany tęczowej łacińska inskrypcja kryjąca datę fundacji kościoła (tzw. chronostych). Neobarokowy ołtarz główny powstał w 1921 r. Pozostałe zabytkowe wyposażenie kościoła pochodzi z XVIII w. W kościele znajduje się aż 8 barokowych ołtarzy bocznych. W jednym z nich, pw. Matki Bożej Bolesnej, znajduje się barokowy obraz Opłakiwanie Chrystusa (kon. XVII w.). Jest to kopia obrazu Van Dycka wykonana w warsztacie Michaela Willmanna.

Kościół jest użytkowany, dostępny.

Oprac. Joanna Szot, OT NID w Opolu, 23.09.2014 r.

 

Bibliografia

 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VII: Województwo opolskie, red. T. Chrzanowski, M. Kornecki, z. 9: Powiat nyski, oprac. T. Chrzanowski, M. Kornecki.
 • Kutzer P., Kirchengeschichte von Ziegenhals, Ziegenhals 1932.
 • Lutsch H., Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, Bd. 4: Die Kunstdenkmäler des Reg.-Bezirks Oppeln, Tl. 1, Breslau 1890.
 • Świechowski Z., Katalog architektury romańskiej w Polsce, Warszawa 2009.
 • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: kościół
 • Chronologia: 3 ćw. XIII w
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Kościelna 1, Głuchołazy
 • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. nyski, gmina Głuchołazy - miasto
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy