Grodzisko Zamczysko w Puszczy Kampinoskiej, Korfowe
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Grodzisko Zamczysko w Puszczy Kampinoskiej

Korfowe

photo

Grodzisko „Zamczysko” w Puszczy Kampinoskiej jest przykładem dobrze zachowanego wczesnośredniowiecznego grodziska pierścieniowatego, otoczonego podwójnym pierścieniem wałów i dwiema fosami. Co istotne, mamy w jego przypadku do czynienia z nieprzekształconym krajobrazem kulturowym.

Usytuowanie i opis

Grodzisko o miejscowej nazwie „Zamczysko” położone jest na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w rezerwacie o tej samej nazwie, około 5,5 kilometra na północny-wschód od miejscowości Kampinos. Leży na południowym skraju rozległego kompleksu leśnego, na południowej krawędzi zalesionego wału wydmowego, u podnóża którego ciągną się rozległe bagna. Przy wznoszeniu grodu wykorzystano naturalne ukształtowanie terenu - wały wydmowe przedzielone zagłębieniami stale wypełnionymi wodą (tzw. misy wywiania).

Grodzisko ma wymiary 40 x 50 metrów. Wznosi się około 5 metrów nad poziom bagnistych łąk. Otoczone jest dwoma wałami i dwiema fosami. Wał wewnętrzny ma wysokość ok. 1 metr od strony majdanu i 3-4 metry licząc od dna fosy. Dwie fosy wypełnione wodą widoczne są od strony północnej i zachodniej. Mają one około 3-5 metrów szerokości. Rozdziela je wał wydmowy. Grodzisko porośnięte jest rzadkim starodrzewem.

Historia

Na podstawie wyników badań grodzisko datowane jest na XIII wiek.

Stan i wyniki badań

Grodzisko znane było z badań powierzchniowych prowadzonych w roku 1923 i 1956. Archeologiczne badania sondażowe przeprowadził w roku 1980 Jerzy Pyrgała. W roku 1985 grodzisko zarejestrowano w programie badań powierzchniowych Archeologicznego Zdjęcia Polski.

Wykop sondażowy założono w północno - wschodniej części grodziska. Objął on fragment majdanu, czyli wewnętrznej części grodziska, oraz stok wału w kierunku fosy północnej. W środkowej części majdanu natrafiono na ślady spalenizny, węgle drzewne i bryłki polepy z odciskami po konstrukcjach drewnianych. Nie stwierdzono obecności obiektów nieruchomych. Przy krawędzi grodziska odkryto pozostałości pieca kopułowego o średnicy około 2 metrów. Był on zbudowany z gliny na szkielecie drewnianym. Odnaleziono także spalone elementy konstrukcyjne związane prawdopodobnie z obudową obiektu. Odsłonięto też pozostałości drewnianych umocnień grodu. Były to spalone belki i dranice, ułożone poziomo, tworzące pas o szerokości 5 metrów. Zabytki ruchome pozyskane w trakcie badań to: duża ilość brył polepy, fragmenty drewnianych elementów konstrukcyjnych, nieliczne fragmenty ceramiki oraz żelazny nóż i skobel.

Grodzisko znajduje się na terenie ochrony ścisłej Kampinoskiego Parku Narodowego w pobliżu węzła szlaków turystycznych: Głównego Szlaku Puszczańskiego, Południowego Szlaku Krawędziowego i Kampinoskiego Szlaku Rowerowego. Obiekt jest dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Agnieszka Oniszczuk, OT NID w Warszawie, 04.09.2014 r.

Bibliografia

  • Malinowska-Sypek A., Sypek R., Sukniewicz D., Brzeziński W. (wprowadzenie), Przewodnik archeologiczny po Polsce, Warszawa 2010, s. 296-297.
  • Pyrgała J., Zamczysko, gmina Leoncin (d. pow. Nowy Dwór Mazowiecki), woj. stołeczne warszawskie (dawniej jako Puszcza Kampinoska), [w:] Grodziska Mazowsza i Podlasia (w granicach dawnego województwa warszawskiego), praca zbiorowa, Wrocław -Warszawa -Kraków -Gdańsk 1976, s. 170-171.
  • Pyrgała J., Zamczysko, gm. Kampinos, woj. warszawskie, „Informator Archeologiczny”, Badania rok 1980, 1981, s. 180-181.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: XIII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Korfowe
  • Lokalizacja: woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni, gmina Leszno
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy