Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

grodzisko, st. 10 - Zabytek.pl

Adres
Korfowe

Lokalizacja
woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni, gm. Leszno

Grodzisko „Zamczysko” w Puszczy Kampinoskiej jest przykładem dobrze zachowanego wczesnośredniowiecznego grodziska pierścieniowatego, otoczonego podwójnym pierścieniem wałów i dwiema fosami.

Co istotne, mamy w jego przypadku do czynienia z nieprzekształconym krajobrazem kulturowym.

Usytuowanie i opis

Grodzisko o miejscowej nazwie „Zamczysko” położone jest na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w rezerwacie o tej samej nazwie, około 5,5 kilometra na północny-wschód od miejscowości Kampinos. Leży na południowym skraju rozległego kompleksu leśnego, na południowej krawędzi zalesionego wału wydmowego, u podnóża którego ciągną się rozległe bagna. Przy wznoszeniu grodu wykorzystano naturalne ukształtowanie terenu - wały wydmowe przedzielone zagłębieniami stale wypełnionymi wodą (tzw. misy wywiania).

Grodzisko ma wymiary 40 x 50 metrów. Wznosi się około 5 metrów nad poziom bagnistych łąk. Otoczone jest dwoma wałami i dwiema fosami. Wał wewnętrzny ma wysokość ok. 1 metr od strony majdanu i 3-4 metry licząc od dna fosy. Dwie fosy wypełnione wodą widoczne są od strony północnej i zachodniej. Mają one około 3-5 metrów szerokości. Rozdziela je wał wydmowy. Grodzisko porośnięte jest rzadkim starodrzewem.

Historia

Na podstawie wyników badań grodzisko datowane jest na XIII wiek.

Stan i wyniki badań

Grodzisko znane było z badań powierzchniowych prowadzonych w roku 1923 i 1956. Archeologiczne badania sondażowe przeprowadził w roku 1980 Jerzy Pyrgała. W roku 1985 grodzisko zarejestrowano w programie badań powierzchniowych Archeologicznego Zdjęcia Polski.

Wykop sondażowy założono w północno - wschodniej części grodziska. Objął on fragment majdanu, czyli wewnętrznej części grodziska, oraz stok wału w kierunku fosy północnej. W środkowej części majdanu natrafiono na ślady spalenizny, węgle drzewne i bryłki polepy z odciskami po konstrukcjach drewnianych. Nie stwierdzono obecności obiektów nieruchomych. Przy krawędzi grodziska odkryto pozostałości pieca kopułowego o średnicy około 2 metrów. Był on zbudowany z gliny na szkielecie drewnianym. Odnaleziono także spalone elementy konstrukcyjne związane prawdopodobnie z obudową obiektu. Odsłonięto też pozostałości drewnianych umocnień grodu. Były to spalone belki i dranice, ułożone poziomo, tworzące pas o szerokości 5 metrów. Zabytki ruchome pozyskane w trakcie badań to: duża ilość brył polepy, fragmenty drewnianych elementów konstrukcyjnych, nieliczne fragmenty ceramiki oraz żelazny nóż i skobel.

Grodzisko znajduje się na terenie ochrony ścisłej Kampinoskiego Parku Narodowego w pobliżu węzła szlaków turystycznych: Głównego Szlaku Puszczańskiego, Południowego Szlaku Krawędziowego i Kampinoskiego Szlaku Rowerowego. Obiekt jest dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Agnieszka Oniszczuk, OT NID w Warszawie, 04.09.2014 r.

Rodzaj: grodzisko

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_A_14_AR.59845, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_14_AR.1831071