pałac, Kopice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 12

pałac Kopice