kościół pw. św. Antoniego Padewskiego, Kopaniec
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

kościół pw. św. Antoniego Padewskiego

Kopaniec

photo

Gotycki kościół.

Opis

Kopaniec jest położony u podnóża Gór Izerskich, 6 km na pn. od Szklarskiej Poręby. Kościół znajduje się w pn. części wsi, na niewielkim wzniesieniu.

Pierwszy kościół w Kopańcu wzmiankowany jest w 1399 r. Obecny wzniesiono na pocz. XVI w. W 1677 r. dostawiono wieżę. W 1888 r. przeszedł neogotycką przebudowę korpusu. Prostokątna salowa nawa kościoła przykryta jest drewnianym tynkowanym stropem z XIX w. Od prezbiterium wzniesionego na rzucie kwadratu oddzielona jest ostrym łukiem tęczowym. Prezbiterium przykryte jest sklepieniem gwiaździstym, którego żebra sklepienne wykonane są z piaskowca. Od pn. do prezbiterium dostawiona jest niewielka prostokątna zakrystia, nakryta nisko osadzoną kolebką. Zarówno nawa, jak i prezbiterium, nakryte są jednym dachem pokrytym dachówką ceramiczną. 

Po pd. stronie nawy wznosi się dostawiona w 1677 r. wieża na planie kwadratu, wyżej ośmioboczna, zwieńczona wysokim hełmem z podwójnym przezroczem, gdzie w dolnym znajduje się XVII w. dzwon, ufundowany przez rodzinę von Schaffgotsch. Na wyposażenie kościoła składają się: barokowy ołtarz główny z lat 1709-1710; późnorenesansowa ambona z 2. poł. XVII w. o ośmiobocznym koszu dekorowanym płaskorzeźbionymi arkadami; kamienna chrzcielnica z XVIII/XIX w., empora organowa i prospekt organowy. Na wsch. ścianie prezbiterium znajduje się gotyckie sakramentarium zamknięte metalową kratą. Na elewacji zewnętrznej ulokowano barokowe epitafia z XVIII w. rodów: Menzel, Geyers i Hartmann.

Z kościołem od pn. sąsiaduje użytkowany cmentarz. Całość otacza kamienny mur, przez który od pd. prowadzi murowana brama. Przy jego pd.-zach. fragmencie znajduje się mauzoleum Jana Samuela Brauna, pierwszego ewangelickiego pastora Kopańca. Wzniesione w 1769 r. na rzucie kwadratu, o wnętrzu sklepionym krzyżowo, przykryte jest dachem mansardowym. Portal grobowca ujęty jest w zdwojone pilastry podtrzymujące szeroki, przerwany gzyms z tablicą erekcyjną. Wejście zamknięte jest kutą kratą.

Kościół zamknięty.

Oprac. Krzysztof Czartoryski, OT NID we Wrocławiu, 25.03.2016 r.

Bibliografia

  • Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: pocz. XVI w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Kopaniec
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski, gmina Stara Kamienica
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy