Dwór, Komorno
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Zbudowany w XVIII wieku barokowo-klasycystyczny dwór w Komornie posiada dekorację elewacji o zgeometryzowanych motywach floralnych.

Historia

W XVII wieku właścicielem dóbr, do których zaliczało się Komorno, był von Mannstein. Znajdująca się tam pierwotnie późnobarokowa siedziba spaliła się w XVIII wieku i w roku 1760 zbudowano obecny dwór. Budynek został zniszczony w 1945 roku, a w trakcie prowadzonych już po wojnie prac (1947), znacznie zatarte zostały jego cechy stylowe. Od 1858 roku właścicielem dworu był Edward Tillger, a potem kolejno hrabina Sophie Stiellfried Rattonitz zu Breslau (1886-1912) i Maria Eleonora von Anlock (ok. 1917). W latach 1930 i 37 Ludwig Deloch auf Dobersdorf wymieniany jest jako właściciel dóbr komorzańskich. W latach 60-tych dwór został zaadaptowany na potrzeby szkolne i mieścił się w nim internat. Obecnie właścicielem obiektu jest powiat Kędzierzyn-Koźle.

Opis

Dwór położony jest w północnej części miejscowości, na zachód od głównej arterii prowadzącej z Reńskiej Wsi do Krapkowic. Otoczony jest niewielkim parkiem, a od strony południowej znajdują się zabudowania folwarczne. Zbudowany został na planie prostokąta z dłuższym bokiem na linii wschód-zachód oraz ze znajdującymi się na osi ryzalitami: płytszym w elewacji ogrodowej (północnej) i silniej wysuniętym w elewacji frontowej (południowej). Ryzality poprzedzone są tarasami i schodami: jednobiegowymi od południa i lustrzanymi od północy. Budynek jest trójkondygnacyjny, murowany z cegły i otynkowany. Postawiony został na wysokim cokole, w którym mieszczą się piwnice. Ostatnią kondygnację zajmuje poddasze. Dwór nakryty jest dachem mansardowym z lukarnami. Elewacja frontowa jest 9-osiowa o regularnym rytmie okien (3+3+3). Dominującym elementem jest dwukondygnacyjny, trójosiowy ryzalit wejściowy zwieńczony trójkątnym naczółkiem, w którego środkowym polu znajduję się okulus z tarczą zegarową. Otwory okienne są prostokątne z dekoracyjnymi opaskami w partii ryzalitu. Elewacja północna jest analogiczna do południowej, za wyjątkiem ryzalitu - zamiast trójkątnego naczółka są trzy lukarny. Wnętrza dworu zostały przekształcone.

Obiekt dostępny z zewnątrz.

Oprac. Aleksandra Ziółkowska, OT NID w Opolu, 10.08.2015 r.

 

Bibliografia

  • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VII: Województwo opolskie, z. 5: Powiat kozielski, red. T. Chrzanowski, M. Kornecki, Warszawa 1965, s. 20.
  • Karta ewidencyjna zabytku architektury - Dwór, Komorno, oprac. D. Stoces, 2003 r., Arch. WUOZ w Opolu
  • http://www.renskawies.pl/static.php?show=18 (10.08.2015 r.)

Informacje ogólne

  • Rodzaj: pałac
  • Chronologia: 1760
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Komorno
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski, gmina Reńska Wieś
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy