magazyn, tzw. Katownia, Kołobrzeg
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 1

magazyn, tzw. Katownia Kołobrzeg