Kościół filialny pw. św. Barbary, Kolanowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 12

Kościół filialny pw. św. Barbary Kolanowice