Zespół pałacowy, Technikum Ogrodnicze, Kluczkowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 8

Zespół pałacowy, Technikum Ogrodnicze Kluczkowice