Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja, Kierzno
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja

Kierzno

photo

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja jest przykładem budownictwa zrębowego w połączeniu ze słupowym, na zewnątrz oszalowanego. Prezentuje drewnianą wiejską świątynię charakterystyczną dla regionu. Jego forma jest typowa dla świątyni na rzucie krzyża łacińskiego i południa Wielkopolski. Obiekt reprezentuje architekturę drewnianą charakterystyczną dla śląskiej szkoły XVII i XVIII w.

Historia

W XIV wieku istniał w Kierznie zapewne pierwszy kościół. W XVI i XVII w. kościół znajdował się w rękach Braci Czeskich. Obecny kościół zbudowano w XVII stuleciu po odzyskaniu kościoła z rąk innowierców. Od pocz. XVII wieku do 1978 roku był kościołem filialnym parafii w Myjomicach. W 1978 roku ustanowiono parafię w Kierznie. W 1871 roku miała miejsce restauracja świątyni. W 1948 rok miała miejsce gruntowna renowacja kościoła. W latach 1999-2000 kościół remontowano - częściowo wymieniono więźbę oraz pokryto kościół nową blachą. Kościół został oszalowany na nowo i zakonserwowany. Wokół kościoła położono chodnik procesyjny.

Opis

Kierzno położone jest w odległości 7 km na pólnocny-wschód od Kępna. Kościół usytuowany jest w centrum Kierzna, przy skrzyżowaniu dróg Olszowa-Doruchów i Myjomice-Wieruszów Podzamcze. Posadowiony na płaskim terenie, orientowany i ustawiony osią poprzeczną wzdłuż drogi dojazdowej. Otoczenie kościoła - dawny cmentarz o zarysie czworoboku, okolone sztachetowym ogrodzeniem z okresu po 1945 roku, z murowanymi słupkami, dostępne od zachodu bramą i furtką. Na północny-wschód od kościoła murowana kaplica przedpogrzebowa. W sąsiedztwie od północy szkoła i boisko, od południa i zach. zabudowa wiejska.

Wieś Kierzno była wzmiankowana po raz pierwszy w 1266 roku, z okazji oddawania dziesięciny biskupowi wrocławskiemu. Zapewne pierwszy kościół powstała w XIV wieku. W XVI w. znajdowała się w Kierznie jednowioskowa parafia. W XVI i na pocz. XVII w. kościół znajdował się w rękach Braci Czeskich. Po odzyskaniu kościoła, aż po 1978 roku świątynia przynależała do parafii pw. św. Józefa w Myjomicach. W 1978 r. powołana została ponownie parafia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja.

Drewniany, orientowany kościół o konstrukcji zrębowej z wieżą na słup, na zewnątrz oszalowany. Jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym wielobocznie i z zakrystią od północy. Nawa kościoła nieco wyższa i szersza od prezbiterium. Wieża wyodrębniona na rzucie kwadratu od zachodu, dominuje nad bryłą kościoła. Kościół założony na rzucie krzyża łacińskiego. Szersza nawa z dwiema kaplicami od południa i północy tworzy transept, otwierający się do nawy arkadami. Dachy kościoła pokryte blachą. Wieżyczka nad nawą, na sygnaturkę ma kształt barokowy. Wieża od zachodu, dwukondygnacyjna, zwieńczona hełmem baniastym z latarnią o ścianach lekko pochyłych. Wewnątrz kościoła pozorne sklepienie kolebkowe, w nawie i prezbiterium na tej samej wysokości. Pozostałe stropy płaskie, belkowe. Na belce tęczowej znajduje się wyryty napis: AM.../H EC ECCLE SIA ES … EXSTRUCTA AD 1771 … oraz barokowa grupa ukrzyżowania. Chór muzyczny drewniany, wsparty na dwóch słupach z 1 poł. XIX w. Na wyposażenie kościoła składa się późnorenesansowy ołtarz główny z 1 poł. XVII wieku z obrazami barokowymi, silnie przemalowanymi oraz ołtarze boczne rokokowe z przełomu XVIII/XIX oraz późnorenesansowe. Ambona i chrzcielnica pochodzą z 1 poł. XIX wieku.

Obiekt dostępny dla zwiedzających z zewnątrz. Możliwość zwiedzania po wcześniejszym uzgodnieniu. Bliższe informacje na temat parafii oraz godziny Mszy Św. są podane na stronie parafii i diecezji kaliskiej: www.diecezja.kalisz.pl

Oprac. Teresa Palacz, OT NID w Poznaniu, 04.03.2015 r.

Bibliografia

 • Maluśkiewicz P., Drewniane kościoły w Wielkopolsce, Poznań 2004.
 • Anders P., Województwo kaliskie, szkic monograficzny, Poznań 1983.
 • Rocznik Diecezji Kaliskiej - 2002, Kalisz 2002.
 • Łęcki Wł., Wielkopolska - słownik krajoznawczy, Poznań 2002.
 • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Ruszczyńska T., Sławska A. (red.), t. 5, z. 7 pow. kępiński, s. 9, Warszawa 1958.
 • Janiszewski Józef ks., Powiat kępiński z mapą powiatu na podstawie różnych źródeł, Kępno 1928.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: kościół
 • Chronologia: XVII w.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Kierzno
 • Lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. kępiński, gmina Kępno - obszar wiejski
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy