Kamienica Sołtyki, ob. dom usługowo-mieszkalny, Kielce
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 6

Kamienica Sołtyki, ob. dom usługowo-mieszkalny Kielce