Budynek Miejskiej Szkoły Handlowej, ob. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego, Kielce
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 6

Budynek Miejskiej Szkoły Handlowej, ob. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego Kielce