kapliczka-dzwonnica tzw. Pańszczyźniana, Kędzierzyn-Koźle
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

kapliczka-dzwonnica tzw. Pańszczyźniana

Kędzierzyn-Koźle

photo

Wybudowana w 1814 roku, stanowi cenne świadectwo minionej epoki. Kapliczka zachowała cechy architektoniczne i stylistyczne, posiada wartość historyczną i stanowi cenny element krajobrazu kulturowego.

Historia

Kapliczka zbudowana została w roku 1814, na pamiątkę zniesienia pańszczyzny, o czym świadczył napis nad drzwiami wejściowymi „Na znak wdzięczności Panu Bogu, za uwolnienie od Pańszczyzny, Wystawiono, w roku 1814". W 1926 roku dokonano renowacji kaplicy, a nad napisem w języku polskim umieszczono napis po niemiecku. Obecnie oryginalna inskrypcja w języku polskim została zmieniona w liternictwie i częściowo w treści. W 2013 roku kapliczka przeszła generalną konserwację.

Opis

Kapliczka usytuowana jest pośrodku miejscowości, od północy graniczy z zabudowaniami gospodarczymi posesji nr 33. Wolnostojąca, zbudowana w roku 1814. Murowana, otynkowana. Dwukondygnacyjna, dzielona profilowanymi gzymsami: kordonowym, krytym dachówką oraz koronującym; dach namiotowy kryty gontem. Założona na planie kwadratu z narożami wciętymi, lekko zaokrąglonymi. Ściany I kondygnacji z podziałami ramowymi, otwory okienne zamknięte łukiem pełnym. II kondygnacja przepruta otworami o łuku pełnym zamkniętym uskokiem, pod parapetami prostokątne płyciny; wewnątrz dzwon. Wejście zamknięte łukiem pełnym z umieszczonym w szczycie kluczem, a nad nim inskrypcja „Na znak wdzięczności Panu Bogu za uwolnienie od pańszczyzny w Roku Pańskim 1814". Wnętrze nakryte sklepieniem żaglastym.

Zabytek dostępny.

Oprac. Magdalena Urbaniak-Leśniak, OT NID w Opolu, 03.04.2018 r.

Bibliografia

  • Czerwiński T,. Ocalić od zapomnienia. Kapliczki i Krzyże przydrożne w Polsce, Warszawa 2012, s.227-229;
  • Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictw, Kaplica - dzwonnica, oprac. Autor nieznany, 1959, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: architektura sakralna
  • Chronologia: 1814 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Stanisława Wyspiańskiego , Kędzierzyn-Koźle
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski, gmina Kędzierzyn-Koźle
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy