Ruina pałacu, Kamionna
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 4

Ruina pałacu Kamionna