Cerkiew prawosławna pw. śś. Piotra i Pawła, Kalisz
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 6

Cerkiew prawosławna pw. śś. Piotra i Pawła Kalisz