Kościół filialny pw. Trójcy Świętej, Jeleniów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół filialny pw. Trójcy Świętej

Jeleniów

photo

Obecny kościół pw. Trójcy Świętej jest wczesnobarokową kaplicą wotywną, której bogaty sposób opracowania fasady nawiązywał do ówczesnych, okazałych świątyń miejskich i klasztornych.

Historia

Obecny kościół wybudowany został w l. 1695-1697 z fundacji właściciela miejscowych dóbr Johannesa Heinricha von Alten, jako kaplica wotywna za uratowanie życia po stratowaniu przez konia. Kaplica konsekrowana w 1697 r. pw. Trójcy Świętej, stała się następnie kaplicą modlitewną, w której odprawiano msze dwa razy do roku, w święta Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych. Przy kaplicy jeszcze do poł. XIX w. znajdował się dom pustelnika - dzwonnika.

Kaplica znacznie zniszczona po 1945 r., została odbudowana w l. 1948-1950, następnie remontowano ją w 1978 oraz 2011 roku. Obecnie pełni funkcję kościoła filialnego należącego do parafii w Lewinie Kłodzkim.

Opis

Kościół - dawna kaplica, usytuowana jest w centrum wsi, na zadrzewionym wyniesieniu, nad Dańczówką.

Budowla wczesnobarokowa, orientowana, murowana, tynkowana, salowa, z węższym, apsydialnie zamkniętym prezbiterium, do którego przylegają dwie niewielkie przybudówki. Nawa na rzucie kwadratu przesklepiona jest krzyżowo, prezbiterium kolebą z lunetami przechodzącą w konchę. Ponad nawą i prezbiterium dachy dwuspadowe, nad przybudówkami dwu- i trójspadowe, spłaszczone. Dach prezbiterium wieńczy wieloboczna sygnaturka z baniastym hełmem. Elewacje ujęte profilowanym gzymsem koronującym, otwory okienne zamknięte półkoliście, obwiedzione tynkowymi opaskami.

Fasada zwieńczona trójkątnym szczytem, dekorowana jest pilastrami dźwigającymi imposty, ujmującymi dwie konchowe nisze, w których umieszczone były wcześniej konturowe iluzjonistyczne malowidła św. Anny i Joachima na drewnianych tablicach. Otwory wejściowe w fasadzie i jednej z przybudówek w piaskowcowych, uszakowych obramieniach. Wyposażenie XVIII-wieczne.

Zabytek dostępny.

oprac. Beata Sebzda, OT NID we Wrocławiu, 20-10-2015 r.

Bibliografia

  • Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska. Warszawa 2005, s. 132.
  • I. Rybka-Ceglecka, Studium środowiska kulturowego gminy Lewin Kłodzki woj. wałbrzyskie. Wrocław 1998, t. 2, s. 42, mps w archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa we Wrocławiu.
  • Słownik Geografii Turystycznej Sudetów, t. 13 Góry Stołowe, pod. red. M. Staffy, Warszawa, Kraków 1992, s. 109.
  • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 366.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 1695 - 1697
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Jeleniów
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gmina Lewin Kłodzki
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy